Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

see full post

Subsidieregeling Zeeland in StroomversnellingNieuws

by Adviseur on 04/11/2021 with 0 comments

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. Voor wie is de subsidieregeling? Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit …

continue reading ...

Nieuw innovatieprogramma OPZuid – Europees Innovatieprogramma 2014-2020 voor Zuid-Nederland van start

see full post

Nieuw innovatieprogramma OPZuid – Europees Innovatieprogramma 2014-2020 voor Zuid-Nederland van startNieuws

by Adviseur on 29/10/2014 with 0 comments

In het bijzijn van toonaangevende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, wordt op 29 oktober in het provinciehuis van Limburg het startschot gegeven voor een nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland. Het programma is opgesteld door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in samenwerking met het Rijk en bedoeld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven. …

continue reading ...

Heropening MKB-subsidieregeling voor innovatieprojecten

see full post

Heropening MKB-subsidieregeling voor innovatieprojectenNieuws

by Adviseur on 13/08/2014 with 0 comments

Wijziging subsidieregeling OP-Zuid per 1 september 2014 Op 1 juli hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde wijziging van de Subsidieregeling OP-Zuid 2007-2013 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Klik hier voor de officiële publicatie. De belangrijkste wijziging betreft de verhoging van het subsidieplafond voor bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Rijkscofinanciering voor …

continue reading ...

OP-Zuid innovatiesubsidie verdeelt 9 miljoen

see full post

OP-Zuid innovatiesubsidie verdeelt 9 miljoenNieuws

by Adviseur on 26/06/2014 with 0 comments

Vanaf 1 september 2014 kunnen mkb-bedrijven tijdelijk weer subsidie aanvragen voor innovatieprojecten in het kader van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland, mkb-subsidies. Hiervoor is een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor geheel Zuid-Nederland (de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). De innovatiesubsidie is bedoeld voor MKB die nog dit jaar willen starten met innovatieve en …

continue reading ...

Openstelling ontwikkeling visserijgebieden Zeeland en Noord-Holland

see full post

Openstelling ontwikkeling visserijgebieden Zeeland en Noord-HollandNieuws

by Adviseur on 10/04/2014 with 0 comments

Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden, onderdeel van de regeling Maatregelen van gemeenschappelijk belang. De openstelling heeft alleen betrekking op gebieden in Zeeland en Noord-Holland. Er is een totaalbudget van € 731.000 beschikbaar. Per visserijgebied is een afzonderlijk subsidieplafond vastgesteld. Voor Zeeland is dit € 546.000, voor Noord-Holland € …

continue reading ...

biobased vouchers beschikbaar voor MKB in Zeeland

see full post

biobased vouchers beschikbaar voor MKB in ZeelandNieuws

by Adviseur on 06/11/2013 with 0 comments

De provincie Zeeland meldt dat ze opnieuw € 120.000 beschikbaar stelt aan Impuls en Syntens voor biobased vouchers voor het mkb in 2013-2014. In 2012 heeft de provincie deze vouchers voor het eerst beschikbaar gesteld voor het stimuleren van het uitwerken van innovatieve biobased ideeën van Zeeuwse ondernemers. Door het verstrekken van een financiële bijdrage …

continue reading ...