Horizon2020: 1 miljard voor kennis en innovatie in landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling.

see full post

Horizon2020: 1 miljard voor kennis en innovatie in landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling.Nieuws

by Adviseur on 10/11/2017 with 0 comments

Horizon2020 is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Het nieuwe werkprogramma omvat de laatste 3 jaar van het programma, vanaf 2018 tot en met 2020. Onderdeel hiervan is een investering van 1 miljard euro voor kennis en innovatie in de landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling. Sinds 2014 zijn agrarische onderzoeks- en innovatieprogramma’s …

continue reading ...

SBIR Verduurzamen voedselproductie open

see full post

SBIR Verduurzamen voedselproductie openNieuws

by Adviseur on 11/07/2014 with 0 comments

De staatssecretaris van Economische Zaken stelt voor fase 1 ‘haalbaarheidsonderzoek’ een budget beschikbaar van € 700.000. Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 50.000 (inclusief btw). Voor fase 2 is € 1.100.000 beschikbaar voor 3 á 4 projecten. Onderwerp van de opdracht: efficiëntere inzet van grondstoffen en hoogwaardiger gebruik van reststromen voor een duurzame voedselproductie …

continue reading ...