Gelderland publiceert OP EFRO Oost-Nederland 2018

see full post

Gelderland publiceert OP EFRO Oost-Nederland 2018Advies

by Adviseur on 13/03/2018 with 0 comments

Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2018 wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP Ooost). In de beleidsregel staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komen voor subsidie en aan welke eisen aanvragen dienen te voldoen. Naast algemene subsidiebepalingen bestaat de beleidsregel uit de volgende paragrafen op basis waarvan …

continue reading ...

Gelderse subsidie voor samenwerkingsprojecten innovatie landbouw-water

see full post

Gelderse subsidie voor samenwerkingsprojecten innovatie landbouw-waterAdvies

by Adviseur on 27/03/2017 with 0 comments

Organisaties en bedrijven in Gelderland kunnen samen met het waterschap in hun regio subsidie aanvragen voor innovatie op het gebied van water in de landbouw. Door de verandering van het klimaat zijn er maatregelen nodig om water langer vast te houden en de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De landbouwsector kan hier met …

continue reading ...

OP Oost regelingen in 2017: Grote R&D-samenwerkings-projecten: Smart industries (3.3)

see full post

OP Oost regelingen in 2017: Grote R&D-samenwerkings-projecten: Smart industries (3.3)Advies

by Adviseur on 22/02/2017 with 0 comments

Subsidie voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één MKB-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. …

continue reading ...

OP Oost openstellingen in 2017: Grote R&D-samenwerkings-projecten: Circulaire economie (3.3)

see full post

OP Oost openstellingen in 2017: Grote R&D-samenwerkings-projecten: Circulaire economie (3.3)Advies

by Adviseur on with 0 comments

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één MKB-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. …

continue reading ...

Bijna 20 miljoen euro EFRO voor Gelderse MKB innovatieprojecten

see full post

Bijna 20 miljoen euro EFRO voor Gelderse MKB innovatieprojectenNieuws

by Adviseur on 29/06/2016 with 0 comments

Voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Gelderland is de komende maanden bijna 20 miljoen euro beschikbaar. Het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 stelt 2 regelingen open waarmee MKB bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Onder andere bedrijven in de sectoren Agro & Food en biobased economy kunnen projecten voor de regelingen indienen. Vanaf 5 …

continue reading ...

Gelderse subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd

see full post

Gelderse subsidieplafonds voor 2014 gewijzigdNieuws

by Adviseur on 29/10/2014 with 0 comments

Diverse Gelderse subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd De provincie Gelderland heeft van diverse (onderdelen van) subsidieregelingen de subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd. In de meeste gevallen betekent het een verhoging van het budget voor 2014. De plafonds hebben betrekking op de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Het betreft de volgende onderdelen hiervan met bijbehorende subsidieplafonds: Regels economisch …

continue reading ...

Gelderse subsidieplafonds voor 2014

see full post

Gelderse subsidieplafonds voor 2014Nieuws

by Adviseur on 22/08/2014 with 0 comments

De provincie Gelderland heeft van diverse subsidieregelingen de subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd. De plafonds hebben betrekking op de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Het betreft de volgende regelingen met bijbehorende subsidieplafonds: Regels economisch beleid: collectief onderzoek: € 400.000 (was: € 0). Regels natuur en landschap: schaapskooien: € 300.000 (was: € 240.000); natuurbeheer met schaapskuddes: € …

continue reading ...

Nieuwe agri, food en feed innovatievouchers voor Gelders mkb in 2014

see full post

Nieuwe agri, food en feed innovatievouchers voor Gelders mkb in 2014Nieuws

by Adviseur on 10/04/2014 with 0 comments

Ook in 2014 kunnen Gelderse mkb’ers in de agri, food en feedsector bij Food Valley NL een Innovatievoucher Agrofood Gelderland aanvragen, ter waarde van maximaal € 10.000. Een voucher vergoedt maximaal 50% van de onderzoekskosten voor product-/procesverbetering of -realisatie. In 2014 is er voor een bedrag van € 500.000 aan vouchers beschikbaar. De innovatievouchers zijn …

continue reading ...

€ 138 miljoen voor Plattelandsontwikkelingsprogramma Gelderland en Overijssel POP3 2014-2020

see full post

€ 138 miljoen voor Plattelandsontwikkelingsprogramma Gelderland en Overijssel POP3 2014-2020Nieuws

by Adviseur on 18/03/2014 with 0 comments

Het Ministerie van Economische Zaken en de provincies hebben het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) vastgesteld. Dit POP3 bestaat uit vier landsdelige programma’s en een rijksdeel. De provincies Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk het landsdelig programma “Oost” ontwikkeld. Zij ontvangen ruim 138 miljoen euro uit Brussel. Voor het Gelderse platteland is 79 miljoen …

continue reading ...

Gelderland Valoriseert verhoogt maximum leningbedragen

see full post

Gelderland Valoriseert verhoogt maximum leningbedragenNieuws

by Adviseur on 11/12/2013 with 0 comments

Kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Gelderland hebben in een consortium hun krachten gebundeld voor meer innovaties en werkgelegenheid in de regio.  Het gaat in eerste instantie om regionale samenwerking binnen en tussen de sectoren creatieve industrie, chemie en energie. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) merkt deze als topsectoren aan en heeft …

continue reading ...