Openstellingen Programma POP3 Brabant 2018

see full post

Openstellingen Programma POP3 Brabant 2018Nieuws

by Adviseur on 12/01/2018 with 0 comments

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie …

continue reading ...

Nieuwe openstellingen POP3 Noord-Brabant verwacht

see full post

Nieuwe openstellingen POP3 Noord-Brabant verwachtNieuws

by Adviseur on 10/11/2017 with 0 comments

De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3 Noord-Brabant) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op beter bodembeheer, precisiebemesting en het sluiten van kringlopen. Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het …

continue reading ...

POP3-subsidies open in Flevoland vanaf 18 april

see full post

POP3-subsidies open in Flevoland vanaf 18 aprilAdvies

by Adviseur on 27/03/2017 with 0 comments

Tussen 18 april en met 9 juni 2017 stelt de Provincie Flevoland in het kader van het 3e Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gelijktijdig 2 maatregelen open. In deze periode van bijna 8 weken kan een subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap. Daarnaast wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor het geven van …

continue reading ...

11 miljoen euro beschikbaar In Flevoland voor investeringen in agrofoodsector

see full post

11 miljoen euro beschikbaar In Flevoland voor investeringen in agrofoodsectorAdvies

by Adviseur on 17/02/2017 with 0 comments

Er is de komende jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de Flevolandse agrarische sector. Dit bedrag wordt via het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen in de agrarische sector in Flevoland. Agrariërs en andere ondernemers in de sector kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, als ze een aanvraag indienen voor …

continue reading ...

Stand van zaken POP3 vanuit Regiebureau POP

see full post

Stand van zaken POP3 vanuit Regiebureau POPNieuws

by Adviseur on 13/08/2014 with 0 comments

Het Regiebureau POP heeft op de website Netwerk Platteland een update gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de uitvoering van het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). POP3 bevat de Nederlandse plannen en maatregelen ter versterking van het plattelandsbeleid als onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Binnen POP3 zullen aanvragen voor …

continue reading ...

€ 138 miljoen voor Plattelandsontwikkelingsprogramma Gelderland en Overijssel POP3 2014-2020

see full post

€ 138 miljoen voor Plattelandsontwikkelingsprogramma Gelderland en Overijssel POP3 2014-2020Nieuws

by Adviseur on 18/03/2014 with 0 comments

Het Ministerie van Economische Zaken en de provincies hebben het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) vastgesteld. Dit POP3 bestaat uit vier landsdelige programma’s en een rijksdeel. De provincies Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk het landsdelig programma “Oost” ontwikkeld. Zij ontvangen ruim 138 miljoen euro uit Brussel. Voor het Gelderse platteland is 79 miljoen …

continue reading ...