Dutch Good Growth Fund start op 1 juli 2014

see full post

Dutch Good Growth Fund start op 1 juli 2014Nieuws

by Adviseur on 03/06/2014 with 0 comments

Op 1 juli 2014 gaat het Dutch Good Growth Fund van start. Dit betreft is een nieuw fonds dat een bijdrage kan leveren aan de financiering van buitenlandse projecten. Het fonds helpt Nederlandse bedrijven ondernemen in ontwikkelingslanden en biedt verschillende vormen van financiering voor investeringen in en handel met lage- en midden- inkomenslanden. Het fonds …

continue reading ...

Schenkingsfaciliteit ORIO wordt DRIVE in 2015

see full post

Schenkingsfaciliteit ORIO wordt DRIVE in 2015Nieuws

by Adviseur on 28/04/2014 with 0 comments

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het stopzetten van de Schenkingsfaciliteit ORIO 2012. In het voorjaar van 2015 komt er een nieuw programma voor publieke infrastructuur onder de naam Developmentally Relevant Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE). Geen openstellingen meer voor ORIO In 2014 zal er geen nieuwe ronde …

continue reading ...

Laatste PSI aanvraag

see full post

Laatste PSI aanvraagNieuws

by Adviseur on 09/01/2014 with 0 comments

Voor het Private sector investeringsprogramma (PSI) zijn de beleidsregels en het subsidieplafond voor 2014 gepubliceerd. Er is een budget van € 37 miljoen beschikbaar. Het PSI stimuleert duurzame economische ontwikkeling door middel van het bevorderen van significant vernieuwende investeringen in de private sector in ontwikkelingslanden. Het PSI valt uiteen in twee deelprogramma’s: PSI Regulier en …

continue reading ...

Dutch Good Growth Fund als opvolger van PSI

see full post

Dutch Good Growth Fund als opvolger van PSINieuws

by Adviseur on 10/12/2013 with 0 comments

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de Tweede Kamer de brief ‘Ondernemen voor ontwikkeling: investeren in duurzame en inclusieve groei’ toegezonden. Belangrijke onderdelen in de brief zijn de uitwerking van het eerder al aangekondigde Dutch Good Growth Fund (afgekort DGGF) en het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven. Het DGGF komt in de plaats …

continue reading ...

Dutch Good Growth Fund in aantocht

see full post

Dutch Good Growth Fund in aantochtNieuws

by Adviseur on 02/10/2013 with 0 comments

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de Tweede Kamer de brief ‘Ondernemen voor ontwikkeling: investeren in duurzame en inclusieve groei’ toegezonden. Belangrijke onderdelen in de brief zijn de uitwerking van het eerder al aangekondigde Dutch Good Growth Fund (afgekort DGGF) en het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven. Het DGGF komt in de plaats …

continue reading ...

Wijziging en openstelling Subsidieregeling internationaal excellerenNieuws

by Adviseur on 19/03/2013 with 0 comments

Er is een wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren gepubliceerd (zie Transitiefaciliteit en Finance for International Business (TFIB). Zo wordt het onderdeel 2explore omgedoopt tot het onderdeel Haalbaarheidsstudies. Verder komen er meer opkomende markten in aanmerking voor de onderdelen Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies, Kennisverwerving en de financieringsregeling Finance for International Business. Daarnaast zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. …

continue reading ...

900 miljoen voor ondernemen in OS-landenNieuws

by admin on 31/10/2011 with 0 comments

De bedragen voor ondernemen in ontwikkelingslanden zijn bekend. Er komt 275 miljoen bij voor voedselveiligheid en watermanagement. Er is 55 miljoen extra voor het stimuleren van het MKB. Weg- en waterbouw gaat naar 180 miljoen. “Een onmisbare partner in ontwikkelingssamenwerking”, zo prees Knapen het bedrijfsleven. En voor zo’n partner trek je graag de portemonnee. Negenhonderd …

continue reading ...

Meer geld voor ORIO en nieuw Fonds opkomende marktenNieuws

by admin on 27/10/2011 with 0 comments

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het budget voor bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden verhogen van € 600 miljoen naar € 900 miljoen. Een deel daarvan is bestemd voor de Faciliteit ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO) en voor een nieuw op te zetten Fonds opkomende markten (FOM-OS). Dat is bekendgemaakt tijdens de conferentie ‘Ontwikkelingssamenwerking in bedrijf’ van de ministeries …

continue reading ...

Meer subsidie voor MKB-investeringen in ontwikkelingslandenNieuws

by admin on 26/10/2011 with 0 comments

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de komende vier jaar 55 miljoen euro beschikbaar voor MKB’ers die willen investeren in ontwikkelingslanden. In totaal verhoogt het kabinet de subsidiepot voor bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden van 600 miljoen euro naar 900 miljoen euro. De regelingen, waaronder het nieuwe Fonds Opkomende Markten zoals de MKB-subsidie gedoopt is, moet bijdragen …

continue reading ...