KvK en Syntens samen in OndernemerspleinBlog

by admin on 07/07/2004 with 0 comments

De twaalf regionale Kamers van Koophandel (KvK) worden samen met Syntens in het nieuwe digitale Ondernemersplein ondergebracht. Op het Ondernemersplein komt alle (overheids)informatie over ondernemerschap te staan. Daarnaast blijven er een aantal fysieke loketten verspreid door Nederland bestaan. Het kabinet heeft verregaande plannen om de huidige informatie-, voorlichtings- en ondersteuningsinfrastructuur op het gebied van (internationaal) …

continue reading ...