Nieuw innovatieprogramma OPZuid – Europees Innovatieprogramma 2014-2020 voor Zuid-Nederland van start

see full post

Nieuw innovatieprogramma OPZuid – Europees Innovatieprogramma 2014-2020 voor Zuid-Nederland van startNieuws

by Adviseur on 29/10/2014 with 0 comments

In het bijzijn van toonaangevende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, wordt op 29 oktober in het provinciehuis van Limburg het startschot gegeven voor een nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland. Het programma is opgesteld door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in samenwerking met het Rijk en bedoeld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven. …

continue reading ...

OP-Zuid innovatiesubsidie verdeelt 9 miljoen

see full post

OP-Zuid innovatiesubsidie verdeelt 9 miljoenNieuws

by Adviseur on 26/06/2014 with 0 comments

Vanaf 1 september 2014 kunnen mkb-bedrijven tijdelijk weer subsidie aanvragen voor innovatieprojecten in het kader van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland, mkb-subsidies. Hiervoor is een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor geheel Zuid-Nederland (de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). De innovatiesubsidie is bedoeld voor MKB die nog dit jaar willen starten met innovatieve en …

continue reading ...

€ 7,7 miljoen voor herstructurering bedrijventerreinen Noord-Brabant

see full post

€ 7,7 miljoen voor herstructurering bedrijventerreinen Noord-BrabantNieuws

by Adviseur on 09/01/2014 with 0 comments

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant uitgebreid met een nieuw hoofdstuk gericht op de herstructurering van bedrijventerreinen. Het hoofdstuk ‘Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen’ betreft in feite de tweede tranche van de Subsidieregeling provinciaal herstructureringsprogramma Noord-Brabant 2011, die in 2011 eenmalig heeft opengestaan en daarna is ingetrokken. In het kader van het nieuwe …

continue reading ...

BOM neemt Noord-Brabantse investeringsfondsen over

see full post

BOM neemt Noord-Brabantse investeringsfondsen overNieuws

by Adviseur on 16/12/2013 with 0 comments

Brabantse bedrijven met een perspectiefrijk plan kunnen voortaan een beroep doen op twee investeringsfondsen waarmee de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de economische structuur van de provincie wil versterken. Gedeputeerde Pauli draagt op 12 december het beheer van het InnovatieFonds Brabant, het Energiefonds Brabant en een paar kleinere fondsen, met een gezamenlijke omvang van 200 miljoen …

continue reading ...

Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-Brabant

see full post

Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-BrabantNieuws

by Adviseur on 10/12/2013 with 0 comments

Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-Brabant gepubliceerd. Het betreft de opvolger van de eerder dit jaar al ingetrokken Subsidieregeling uitvoering soortenbeleid Noord-Brabant.   Het doel van de nieuwe regeling is bij te dragen aan het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- en diersoorten in Noord-Brabant. Prioritaire plant- en diersoorten betreffen bedreigde …

continue reading ...