Subsidieregeling Kennis en Innovatie Noord-Holland Noord

see full post

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Noord-Holland NoordNieuws

by Adviseur on 09/01/2014 with 0 comments

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling subsidies kennis en innovatie Noord-Holland Noord 2014 vastgesteld. Vanuit de nieuwe, nog te publiceren regeling zal subsidie beschikbaar komen voor: – kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing; en – het benutten van de creatieve industrie bij kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. Het subsidieplafond voor 2014 is vastgesteld op …

continue reading ...