Innovatie in NL 2012Blog

by admin on 30/08/2007 with 0 comments

De nieuwe kabinetsplannen richten zich voornamelijk op stimuleren van innovatie bij het bedrijfsleven door middel van fiscalisering van onderzoek en het aanbieden van innovatiekredieten. Naast speurwerk worden ook kosten mbt ontwikkelen prototypes en inhuren kenniswerkers. Budgetten WBSO worden groter, maar vergoedingen voor speurwerk worden aanmerkelijk lager.

continue reading ...