Horizon2020: 1 miljard voor kennis en innovatie in landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling.

see full post

Horizon2020: 1 miljard voor kennis en innovatie in landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling.Nieuws

by Adviseur on 10/11/2017 with 0 comments

Horizon2020 is het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Het nieuwe werkprogramma omvat de laatste 3 jaar van het programma, vanaf 2018 tot en met 2020. Onderdeel hiervan is een investering van 1 miljard euro voor kennis en innovatie in de landbouw, voedsel en plattelandsontwikkeling. Sinds 2014 zijn agrarische onderzoeks- en innovatieprogramma’s …

continue reading ...

Eerste calls Horizon 2020 open op 11 december 2013

see full post

Eerste calls Horizon 2020 open op 11 december 2013Nieuws

by Adviseur on 01/11/2013 with 0 comments

Horizon 2020 is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Op 11 december 2013 publiceert de Europese Commissie de eerste calls (oproepen voor projectvoorstellen) op de website. Consortia kunnen dan aan de slag met het schrijven van projectvoorstellen voor de onderdelen Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges. Er gelden verschillende indieningsdata voor de …

continue reading ...

Voorstel BRIDGE verwacht op 10 juli 2013 – Open in 2014

see full post

Voorstel BRIDGE verwacht op 10 juli 2013 – Open in 2014Nieuws

by Adviseur on 28/05/2013 with 0 comments

      Op 21 mei 2013 is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest met betrekking tot het publiek-private partnerschap BRIDGE – Biobased & Renewable Industries for Development and Growth in Europe. Vanaf 2014 loopt het programma BRIDGE als onderdeel van Horizon 2020 (HORIZON), met een budget van € 4 miljard. Europa Decentraal meldt dat de Europese …

continue reading ...

Voorstel nieuw Europees Kaderprogramma Research en Innovatie Horizon 2020Nieuws

by admin on 13/02/2012 with 0 comments

De Europese Commissie (EC) bracht op 30 november haar voorstel naar buiten voor een nieuw Kaderprogramma voor Research en Innovatie: Horizon 2020. Dit programma loopt van 2014 tot 2021 met een budget van ruim 80 miljard euro. Het voorstel wordt voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement en definitieve besluiten zullen in 2013 vallen. …

continue reading ...

EU transport, energie en ICTNieuws

by admin on 29/02/2008 with 0 comments

De EU heeft het voorstel ‘Connecting Europe Facility’ gepresenteerd. Met behulp van deze faciliteit wil de Commissie tussen 2014 en 2020 € 50 miljard investeren ter verbetering van Europa’s transport-, energie- en ict-netwerken (zie ook het nieuwsbericht van 30 juni 2011: “Plannen Europese Commissie meerjarenbegroting 2014-2020”). Projecten die zullen worden gefinancierd vanuit de Connecting Europe …

continue reading ...