500k€ voor modernisering greenports Zuid-Holland

see full post

500k€ voor modernisering greenports Zuid-HollandNieuws

by Adviseur on 19/06/2014 with 0 comments

De provincie Zuid-Holland stelt ook voor 2015 € 500.000 subsidie beschikbaar voor het moderniseren van de greenports. Dit op basis van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland. De greenports, waar op grote schaal aan (glas)tuinbouw, bloementeelt, bollenteelt en/of boomteelt wordt gedaan, vormen na de Rotterdamse haven de tweede economische sector van Zuid-Holland. Schaalvergroting, innovatie …

continue reading ...