EFRO Oost voor innovatieprojecten open vanaf 15 september2022

see full post

EFRO Oost voor innovatieprojecten open vanaf 15 september2022Nieuws

by Adviseur on 09/09/2022 with 0 comments

Vanaf 15 september 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1.) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2.) voor samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen. Voorwaarden: De minimale subsidie per project is € 350.000. De maximale subsidie is € 750.000. Het subsidiepercentage is maximaal 40% MKB-ondernemingen kunnen tot maximaal 50% …

continue reading ...

Gelderland publiceert OP EFRO Oost-Nederland 2018

see full post

Gelderland publiceert OP EFRO Oost-Nederland 2018Advies

by Adviseur on 13/03/2018 with 0 comments

Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2018 wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP Ooost). In de beleidsregel staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komen voor subsidie en aan welke eisen aanvragen dienen te voldoen. Naast algemene subsidiebepalingen bestaat de beleidsregel uit de volgende paragrafen op basis waarvan …

continue reading ...

Nieuw programma OP Oost in 2016Nieuws

by Adviseur on 11/02/2016 with 0 comments

Regelingen 2016 Om sturing te geven aan de uitvoering van het  Operationeel Programma en vervolgens de doelstellingen te behalen zijn verschillende instrumenten (regelingen), uitgewerkt in een beleidsregel. In de beleidsregel staat beschreven wie, waarvoor en wanneer subsidie kan aanvragen. Het volledige programmabudget zal gedurende de looptijd van het programma geleidelijk uitgegeven worden. 2016 De managementautoriteit heeft het voornemen om in …

continue reading ...

EFRO-programma Noord-Nederland 2014 in voorberieding en op tenderbasis

see full post

EFRO-programma Noord-Nederland 2014 in voorberieding en op tenderbasisNieuws

by Adviseur on 20/05/2014 with 0 comments

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland meldt dat het loket voor het Operationeel Programma voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Noord-Nederland 2014-2020 komend najaar open gaat. Wanneer het loket precies open gaat, is afhankelijk van de goedkeuring van het programma door de Europese Unie. In tegenstelling tot voorgaande jaren geldt nu niet meer ‘wie het eerst …

continue reading ...

100 miljoen voor stimuleren innovaties en koolstofarme economie Oost-Nederland

see full post

100 miljoen voor stimuleren innovaties en koolstofarme economie Oost-NederlandProjecten

by Adviseur on 20/01/2014 with 0 comments

Oost-Nederland ontvangt de komende jaren € 100 miljoen van de EU en € 17 miljoen van NL om innovaties en een koolstofarme economie te stimuleren. Voorwaarde is dat de provincies Gelderland en Overijssel en het bedrijfsleven hier zelf ook in investeren. Oost-Nederland stelt samen met de negen grote steden een bedrag van € 48 miljoen …

continue reading ...

Nieuwe EU-subsidieperiode van € 1,4 miljard voor de regio’s

see full post

Nieuwe EU-subsidieperiode van € 1,4 miljard voor de regio’sNieuws

by Adviseur on 07/11/2013 with 0 comments

Nederlandse provincies en gemeenten maken de komende zeven jaar kans op € 1,4 miljard uit Brussel. Binnenkort zal het ministerie van Economische Zaken (EZ) de exacte budgetverdeling over de regio’s bekend maken, zo meldt Binnenlands Bestuur. In 2014 gaat er een nieuwe Europese subsidieperiode start. Deze periode zal lopen tot en met 2020. In vergelijking …

continue reading ...