Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebieden

see full post

Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebiedenBlog

by Adviseur on 05/08/2013 with 0 comments

Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebieden   Er is een wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 gepubliceerd. De wijziging betreft ten eerste de introductie en openstelling van een nieuwe paragraaf binnen het onderdeel Capaciteit visserijvloot, namelijk collectieve acties aanlandplicht. Daarnaast wordt het onderdeel Maatregelen van gemeenschappelijk belang  opnieuw opengesteld …

continue reading ...