Openstellingen Programma POP3 Brabant 2018

see full post

Openstellingen Programma POP3 Brabant 2018Nieuws

by Adviseur on 12/01/2018 with 0 comments

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie …

continue reading ...

Heropening MKB-subsidieregeling voor innovatieprojecten

see full post

Heropening MKB-subsidieregeling voor innovatieprojectenNieuws

by Adviseur on 13/08/2014 with 0 comments

Wijziging subsidieregeling OP-Zuid per 1 september 2014 Op 1 juli hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde wijziging van de Subsidieregeling OP-Zuid 2007-2013 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Klik hier voor de officiële publicatie. De belangrijkste wijziging betreft de verhoging van het subsidieplafond voor bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Rijkscofinanciering voor …

continue reading ...

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant gepubliceerd

see full post

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant gepubliceerdNieuws

by Adviseur on 01/07/2013 with 0 comments

Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant gepubliceerd gericht op het realiseren van een aantal doelstellingen uit het Economisch Programma Brabant 2020. De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:  Vrijetijdseconomie: budget € 750.000 voor 2013; Green Deal zonneceltechnologie: budget € 5,4 miljoen voor de periode 2013-2020; Regionaal Economische Actieprogramma’s: budget jaarlijks € 1.133.913 voor …

continue reading ...

€475 miljoen voor nieuwe investeringsfondsen in Brabant

see full post

€475 miljoen voor nieuwe investeringsfondsen in BrabantNieuws

by Adviseur on 24/06/2013 with 0 comments

      Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 4 nieuwe investeringsfondsen in te stellen. Zo komt er geld voor innovatie (met een budget van € 125 miljoen), energie (€ 60 miljoen), breedband (€ 50 miljoen) en natuur (€ 240 miljoen). Het totale fonds – in totaal € …

continue reading ...

Start Brabantse fondsen voor energie, innovatie, breedband en natuur nabij

see full post

Start Brabantse fondsen voor energie, innovatie, breedband en natuur nabijNieuws

by Adviseur on 15/05/2013 with 0 comments

De Brabantse Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan Provinciale Staten (PS) voorgesteld om met € 475 miljoen te participeren in initiatieven voor energie, innovatie, breedband en natuur. Die investeringen zijn volgens de provincie nodig om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant te bevorderen en om als provincie te blijven behoren tot de top van de Europese …

continue reading ...