POP3+ subsidie voor innovatieve concepten in Gelderland

see full post

POP3+ subsidie voor innovatieve concepten in GelderlandNieuws

by Adviseur on 22/04/2022 with 0 comments

Gelderse ondernemers met ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken die dit idee samen met andere partijen willen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk kunnen daar tussen 4 mei en 15 juni subsidie voor aanvragen. Het budget is dit jaar 625.000 euro. Een samenwerkingsverband met tenminste één landbouwer kan een aanvraag …

continue reading ...

POP3-subsidies open in Flevoland vanaf 18 april

see full post

POP3-subsidies open in Flevoland vanaf 18 aprilAdvies

by Adviseur on 27/03/2017 with 0 comments

Tussen 18 april en met 9 juni 2017 stelt de Provincie Flevoland in het kader van het 3e Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gelijktijdig 2 maatregelen open. In deze periode van bijna 8 weken kan een subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap. Daarnaast wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor het geven van …

continue reading ...

Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-Brabant

see full post

Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-BrabantNieuws

by Adviseur on 10/12/2013 with 0 comments

Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-Brabant gepubliceerd. Het betreft de opvolger van de eerder dit jaar al ingetrokken Subsidieregeling uitvoering soortenbeleid Noord-Brabant.   Het doel van de nieuwe regeling is bij te dragen aan het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- en diersoorten in Noord-Brabant. Prioritaire plant- en diersoorten betreffen bedreigde …

continue reading ...

2de Tender Biodiversiteit en bedrijfsleven gaat op 1 juli 2013 van start

see full post

2de Tender Biodiversiteit en bedrijfsleven gaat op 1 juli 2013 van startNieuws

by Adviseur on 17/04/2013 with 0 comments

Er komt een 2de openstelling voor de regeling Biodiversiteit en bedrijfsleven. Naar verwachting wordt de regeling per 1 juli 2013 opengesteld. Er zal een budget van € 4 miljoen beschikbaar zijn. Het doel van het onderdeel Biodiversiteit en bedrijfsleven van de Regeling LNV-subsidies (LNV) is het stimuleren dat het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit …

continue reading ...