Er is een wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren gepubliceerd (zie Transitiefaciliteit en Finance for International Business (TFIB). Zo wordt het onderdeel 2explore omgedoopt tot het onderdeel Haalbaarheidsstudies. Verder komen er meer opkomende markten in aanmerking voor de onderdelen Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies, Kennisverwerving en de financieringsregeling Finance for International Business. Daarnaast zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd.

De subsidies waren in 2012 alleen beschikbaar voor Colombia, Vietnam, Zuid-Afrika, China (alleen Kennisverwerving en financieringsregeling) en India (alleen Kennisverwerving en financieringsregeling).

Voor de volgende landen en onderdelen gelden de volgende budgetten en aanvraagperioden:

– voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving in Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije: € 3,5 miljoen; aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 31 december 2013;
– voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving in:
– – Colombia (sectoren agro, inclusief biobased economy, klimaat-adaptatie en groene technologie, water, gezondheid, logistiek, energie), Vietnam (sectoren agro, water, energie, maritieme industrie, logistiek, financiën) en Zuid-Afrika (sectoren water, transport en logistiek, duurzame energie, agro): € 2 miljoen; aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 december 2013;
– – Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika (overige sectoren): € 500.000; aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 december 2013.
– voor de Finance for International Business-lening in Bahrein, Bangladesh, Brazilië, China, Colombia, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Koeweit, Maleisië, Nigeria, Oekraïne, Oman, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Korea: € 7,5 miljoen; aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 december 2013.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Agentschap NL afdeling NL EVD Internationaal. Op aanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst.

Het doel van het onderdeel Transitiefaciliteit en Finance for International Business is om in voormalige ontwikkelingssamenwerking partnerlanden met behulp van de inzet van Nederlandse kennis en kunde de transitie van een bilaterale ontwikkelingsrelatie naar een wederzijds profijtelijke economische relatie mogelijk te maken. Concreet gaat het om de volgende doelen: de verbetering van het ondernemingsklimaat in het transitieland en het vergroten van de omvang van de (duurzame) handel, investeringen en diensten door Nederlandse bedrijven met het transitieland.