Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Daarin staan ook de wijzigingen met betrekking tot de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangekondigd.

Op de volgende punten vinden wijzigingen plaats:
• het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42%;
• het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60%;
• de bovengrens van de 1e schijf  wordt verlaagd van € 220.000  naar  € 110.000;
• het percentage van de 2e schijf wordt verlaagd van 18% naar 14%;
• het plafond  blijft € 14 miljoen;
• de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd.

Verder wordt de zelfstandigenaftrek, die nu uit acht schijven bestaat, omgezet in een vaste basisaftrek.

Het budget voor de WBSO in 2012 bedraagt € 864 miljoen.

Zelfstandigenaftrek vast bedrag
De zelfstandigenaftrek wordt omgezet in een vaste basisaftrek van 7280 euro. De hoogte van deze aftrek is straks niet langer afhankelijk van de winst uit onderneming, maar budgettair neutraal.

Voor ondernemers met een winst tussen € 18.540 en € 53.070 heeft deze vaste aftrek nauwelijks gevolgen. Bij winsten vanaf € 53.070 gaat men erop vooruit. Degenen met een winst van minder dan € 18.540 krijgen minder vaste basisaftrek dan de huidige zelfstandigenaftrek.
20-09-2011: Ministerie van ELI