Het Waddenfonds start in 2018 met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar. Voor elk project wordt door het fonds maximaal een bijdrage van € 500.000,– verstrekt.

De projecten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op één van de acht thema’s van het Waddenfonds.

Die thema’s zijn

  • Natuur,
  • WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling),
  • Bodem, water, licht en geluid,
  • Duurzame recreatie en toerisme,
  • Verduurzaming energiehuishouding,
  • Duurzame waddenhavens,
  • Duurzame visserij en
  • Duurzame agrarische sector.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van de thema’s of bij voorkeur voor een combinatie van twee of meerdere thema’s. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018.

Alle ingediende aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn, worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De projecten met de hoogste scores worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het Waddenfonds wil in de loop van 2018 deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Naar verwachting is er dan een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar.

Kom naar één van de informatiebijeenkomsten

Het Waddenfonds organiseert drie informatiebijeenkomsten voor partijen, die overwegen een aanvraag in te dienen. Op de bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over de nieuwe subsidieregeling. Aansluitend is er de mogelijkheid voor potentiële aanvragers om een speeddate te volgen. Tijdens de speeddate is er de gelegenheid om in een persoonlijk gesprek met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds specifieke vragen te stellen over het eigen project of plan.

Bron: Waddenfonds