Naast de nieuwe NIOF is dus ook een wijziging van de Verordening Transitie II en Pieken gepubliceerd; dit met het oog op een later dit jaar te openen tender. De tender 2013 zal naar verwachting van 1 juni tot en met 30 augustus 2013 (12.00 uur) openstaan voor activiteiten in de sectoren energie, water, sensortechnologie, agribusiness en life sciences. Het te verdelen budget zal naar alle waarschijnlijkheid € 10 miljoen bedragen.

In tegenstelling tot een eerdere tender in 2011 zullen er dit jaar geen activiteiten uit de sector toerisme in aanmerking komen, vandaar dat nu alle bepalingen met betrekking tot toerisme uit de verordening en bijlagen zijn geschrapt.

Een andere belangrijke wijziging betreft de afwijzingscriteria. Voorheen werden projecten afgewezen als de subsidiabele kosten lager waren dan € 300.000 en het subsidiebedrag lager zou uitvallen dan € 100.000. Die drempels worden nu verlaagd tot € 75.000 (minimale subsidiabele kosten) en € 25.000 (minimaal subsidiebedrag). Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de subsidiabele kosten en de rankingscriteria.

Ongewijzigd blijft dat:
– te ondersteunen activiteiten van belang moeten zijn voor Noord-Nederland en de (inter)nationale concurrentiekracht van Noord-Nederland moeten versterken;
– alleen rechtspersonen in aanmerking komen voor subsidie;
– projecten een looptijd mogen hebben van maximaal vier jaar; en
– de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten bedraagt.

Voorlichtingsbijeenkomst
Het SNN houdt op 23 mei 2013 een informatiebijeenkomst over de nieuwe NIOF en de aanstaande tender in het kader van de Verordening Transitie II en Pieken. De bijeenkomst, bedoeld voor subsidieadviseurs, bedrijvencontactfunctionarissen van provincies en gemeenten en de zogenoemde intermediaire organisaties, zal vanaf 15.00 uur plaatsvinden in het Hampshire Hotel in Groningen.