De regeling Topsector energieprojecten is aangepast en opnieuw opengesteld. De aanpassingen betreffen de introductie van een aantal nieuwe paragrafen en het intrekken van enkele bestaande paragrafen.

Vervallen onderdelen
Een aantal paragrafen binnen de regeling Topsector energieprojecten is komen te vervallen. Het gaat om ‘Biobased Economy en Gas’, ‘Systeemfunctie gas’, ‘Systeemgas Duurzaam’, ‘Gasvoorziening: acceptatie in de samenleving’, ‘Wafer Based Silicon PV Technologie’ en ‘Dunne Film PV (DFP)’. Daarnaast wordt de regeling Smart grids per 30 juni 2014 ingetrokken.

Wijzigingen en openstellingen bestaande onderdelen
Biobased Economy: Innovatieprojecten
Binnen dit onderdeel komen projecten gericht op fundamenteel onderzoek niet langer in aanmerking voor subsidie. Daarnaast is dit onderdeel opnieuw opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 oktober 2014. Er is een budget van € 3,1 miljoen beschikbaar voor deze oproep.

Biobased Economy: Kostprijsreductie elektriciteit- en warmteproductie
De aanvraagperiode is verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 7 oktober 2014. De sluitingsdatum was 24 juni 2014.

Upstream-project
De paragraaf Upstream-project is opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 oktober 2014. Voor deze ronde is een budget van € 0,8 miljoen beschikbaar.

ZEGO
De aanvraagperiode is verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 16 september 2014. De sluitingsdatum was 20 mei 2014. Het budget voor deze aanvraagperiode is verlaagd van € 3 miljoen naar € 1 miljoen.

Nieuwe paragrafen
Demonstratie energie-innovatie (DEI)
Subsidie kan worden verstrekt aan een ondernemer die zelfstandig een DEI-project zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband dat een DEI-project uitvoert bevat minimaal één onderneming.

Een DEI-project is een demonstratieproject of combinatie van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieproject, dat past binnen de beschrijving van demonstratie energie-innovatie.

De subsidie bedraagt 25% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4 miljoen per project.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 4 november 2014. Voor deze oproep is een budget van € 24,285 miljoen beschikbaar.

Systeemintegratie
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een systeemintegratieproject. Een samenwerkingsverband dat een systeemintegratieproject uitvoert, bevat ten minste één onderneming.

Een systeemintegratieproject is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een demonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen systeemintegratie.

De subsidie bedraagt 25% tot 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per project.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 oktober 2014. Voor deze oproep is een budget van € 2 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op hybride energie-infrastructuren en energieopslag en € 0,8 miljoen voor projecten gericht op keteninteracties.

Energiebesparing industrie: joint industry projects
Subsidie kan worden verstrekt aan een onderzoeksorganisatie of een ondernemer met als hoofdactiviteit het ontwikkelen van kennis en technologie voor derden, in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een jip-energiebesparing industrieproject. Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste vier ondernemingen en ten minste één onderzoeksorganisatie of ondernemer met als hoofdactiviteit het ontwikkelen van kennis en technologie voor derden.

Een jip-energiebesparing industrieproject is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen energiebesparing industrie: joint industry projects.

De subsidie bedraagt 25% tot 100% van de subsidiabele kosten.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 oktober 2014. Er is een totaalbudget van € 3,5 miljoen beschikbaar, verdeeld over:

  • Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie-intensieve destillatie: € 1 miljoen;
  • Intensifiëren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht: € 0,4 miljoen;
  • Energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling: € 0,3 miljoen;
  • Verwijderen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping: € 0,8 miljoen;
  • Nieuwe generatie warmtegebruik systemen: € 1 miljoen.

Wind op zee: joint industry projects
Subsidie kan worden verstrekt aan een onderzoeksorganisatie in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een wind op zee jip. Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste drie ondernemingen en ten minste één onderzoeksorganisatie. De penvoerder van het samenwerkingsverband is een onderzoeksorganisatie in het samenwerkingsverband.
Een wind op zee jip is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen in de programmalijnen wind op zee opgenomen innovatiethema’s.

De subsidie bedraagt 25% tot 50% van de subsidiabele kosten en maximaal:

  • € 1 miljoen indien het valt in innovatiethema 1 (Ondersteuningsconstructies) of innovatiethema 5 (Beheer en onderhoud);
  • € 500.000 indien het valt in innovatiethema 2 (Optimalisatie van de windcentrale) of innovatiethema 3 (Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet);
  • € 1,5 miljoen indien het valt in innovatiethema 4 (Transport, Installatie en Logistiek).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 16 september 2014. Voor deze oproep is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar.

EnerGO: compacte conversie en opslag
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een EnerGO CCO-project. Een samenwerkingsverband voor een EnerGO CCO-project bestaat uit ten minste één onderneming en ten minste één onderzoeksorganisatie.

Een EnerGO CCO-project is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een demonstratieproject, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen EnerGO: compacte conversie en opslag.

De subsidie bedraagt 30% tot 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3,1 miljoen per project.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 9 september 2014. Voor deze oproep is een budget van € 3,7 miljoen beschikbaar.

Smart grids
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een smart-grids-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste één onderneming en ten minste één onderzoeksorganisatie.

Een smart-grids-project is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een demonstratieproject, of een combinatie daarvan, dat past binnen de programmalijnen smart grids.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1 miljoen per project.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 oktober 2014. Voor deze oproep is een totaalbudget van € 3,7 miljoen beschikbaar, verdeeld over:

  • Energiemanagement voor flexibiliteit in het energiesysteem: € 2,22 miljoen;
  • Informatie en Control Systems voor flexibiliteit in de energie-infrastructuur: € 1,48 miljoen.