De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat de Topsector Energie in 2014 komt met nieuwe openstellingen en regelingen.

Onder meer opent er in maart een regeling voor haalbaarheidsstudies voor wind op zee en komt er een regeling voor energiebesparing in de industrie. De verwachte subsidiemogelijkheden hebben betrekking op:

  • bio-energie (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie);
  • energiebesparing in de gebouwde omgeving;
  • energiebesparing in de industrie;
  • gas (LNG en Groen gas);
  • STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij);
  • wind op zee;
  • zonne-energie.

Energiebesparing in de industrie
De regeling voor energiebesparing in de industrie wordt dit jaar geïntroduceerd. Subsidie zal beschikbaar zijn voor early adopter- en pilotprojecten die zijn opgesteld in samenwerking met TKI ISPT (Institute for Sustainable Process Technology).

Subsidie voor early adopter-projecten is beschikbaar voor mkb-technologieleveranciers met minimaal twee potentiële eindgebruikers. De bedoeling is dat de aanvragers zicht krijgen op de (technologische) levensvatbaarheid van energiebesparende procestechnologie of concepten. Nieuwe toepassingsgebieden hebben hierbij de voorkeur. Naast geld voor early adopters komt er subsidie beschikbaar voor grootschalige pilotprojecten. In deze pilots testen onderzoekers een representatief prototype in een realistische omgeving.

Haalbaarheidsstudies wind op zee
In het kader van deze regeling krijgen mkb-ondernemingen de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie voor wind op zee uit te voeren voordat ze aan de slag gaan met een onderzoeks- en ontwikkelingsproject.

Projectidee vooraf toetsen
Aanvragers krijgen de mogelijkheid een projectidee vooraf te laten toetsen. De aanvrager krijgt dan duidelijke aanbevelingen van het TKI of van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zie hier voor meer informatie.