Binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie Agri&Food is er vooral aandacht voor de versterking van de innovatiekracht van het mkb. Het mkb is belangrijk voor innovatie en voor de versterking van de economie. In de Topsector Agrifood is meer dan 95% van de bedrijven een mkb. Betrokkenheid van deze bedrijven bij de topsectoren is dan ook van groot belang.
Om valorisatie door het agri en food mkb te stimuleren worden technische/economische haalbaarheidsstudies en mkb-innovatieprojecten (industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling) ingezet. Deze projecten sluiten aan op de publiek-private samenwerkingsprojecten van het TKI-agrifood en dragen op zo bij aan valorisatie.

In het innovatiecontract Agri&Food worden diverse innovatiethema’s onderscheiden. De ingediende projecten moeten passen binnen deze thema’s.
Ook in 2013 budget beschikbaar voor de MKB-valorisatiepilot (FND2013)

In 2013 worden twee nieuwe calls verwacht:

FND haalbaarheidsprojecten en

De call voor FND-haalbaarheidsprojecten wordt, net als in 2012, volgens het uitgangspunt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ afgehandeld. Het subsidiepercentage blijft 50%.

FND-mkb-innovatieprojecten.

Voor de FND-MKB-innovatieprojecten komt er een tender. Daarnaast wordt, afwijkend van 2012, gekozen voor één subsidiepercentage, namelijk 40%, voor zowel industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling.
Tijdplanning (onder voorbehoud)

In april/mei wordt de publicatie door het ministerie van EZ verwacht.

FND-haalbaarheidsstudie en FND-MKB-innovatieprojecten kunt u dan indienen tussen 1 juni 2013 en 23 september 2013.