Er komt een 2de openstelling voor de regeling Biodiversiteit en bedrijfsleven. Naar verwachting wordt de regeling per 1 juli 2013 opengesteld. Er zal een budget van € 4 miljoen beschikbaar zijn.

Het doel van het onderdeel Biodiversiteit en bedrijfsleven van de Regeling LNV-subsidies (LNV) is het stimuleren dat het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen wordt opgenomen in de strategie en bedrijfsvoering van ondernemingen.

Zie voor meer informatie: www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/staatssecretaris-dijksma-nederlandse-bedrijfsleven-moet-koploper-worden-biodiversiteit