Het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie opent subsidieregeling voor waterstoftechnologie

Het doel hiervan is:

 • het stimuleren van technologieontwikkeling die nodig is voor het succesvol inrichten van waterstofketens en die op korte termijn (binnen 3-5 jaar) leiden tot betere prestaties. Onder betere prestaties wordt verstaan significant lagere investeringskosten en/of operationele kosten, hogere efficiëntie, minder onderhoud, bredere toepassingen, grotere meetnauwkeurigheden, minder gebruik van schaarse materialen, verminderde ruimtelijke impact etc. in vergelijking met de stand van zaken;
 • het ontwikkelen van technologie die de toepasbaarheid van waterstof mogelijk maakt en/of verbetert. Voorbeelden zijn de toepassing van waterstof in branders en gasturbines.

De subsidieregeling richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Meten en analyseren van waterstof
 • Decentrale productie van waterstof via elektrolyse
 • Compressie, reinigen, drogen, koelen en odorisatie van waterstof
 • Opslag van waterstof
 • Brandstofceltechnologie
 • Brandertechnologie voor waterstof

Voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • bijdrage aan de doelstelling van de tender (betere prestaties door een ontwikkeling waar grote behoefte aan is of een duidelijke verbetering is van de huidige standaard)
 • de mate van vernieuwing (innovatie)
 • de slaagkans in de Nederlandse en internationale markt en maatschappij (is het product of de dienst kansrijk in de markt, hoe groot is die markt, wat zijn de specificaties, wat mag het kosten)
 • de kwaliteit van het projectplan en de kwaliteit van het consortium

Enkele belangrijke aandachtspunten van de regeling:

 • De subsidie bedraagt maximaal € 250.000
 • Het totale budget bedraagt € 3.000.000
 • Qua onderzoekscategorieën zijn alleen industrieel onderzoek (50% subsidie) en experimentele ontwikkeling (25% subsidie) toegestaan
 • Het consortium dat subsidie aanvraagt moet uit tenminste één bedrijf en één erkende onderzoeksinstelling bestaan

De regeling bestaat uit een zogenaamde ‘tweetrapsraket’:

 • 1e ronde: op 8 juni 2021 sluit de zogenaamde expression of interest (eoi) waarbij indieners wordt gevraagd om hun voorstel te beschrijven via een aanvraagformulier (maximaal 4 A4). Deze eoi’s worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld en van advies voorzien (doorgaan naar de 2e ronde, doorgaan naar de 2e ronde met aanpassingen, afwijzen).
 • 2e ronde: op 15 sept 2021 (onder voorbehoud) sluit de tweede ronde waarvoor een uitgebreide aanvraag inclusief begroting kan worden ingediend. De adviescommissie beoordeelt de voorstellen aan de hand van een aantal criteria en stelt een ranking vast. De best gerankte voorstellen (met een positieve beoordeling) worden gehonoreerd.

Nieuwsbericht | TKI Nieuw Gas | 21 april 2021