De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft de Subsidieregeling schone scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen gepubliceerd. Doel van de regeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stadsregio door het stimuleren van schonere scheepvaart.

 

Rechtspersonen uit de Stadsregio Arnhem Nijmegen komen in aanmerking voor subsidie. Natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname.

Subsidie is beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen de stadsregio door met name het terugdringen van stikstofdioxide (NOx) en fijnstof (PM) uitstoot door de scheepvaart. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 100.000. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 650.000.

Aanvragen kunnen van 6 januari 2014 tot en met 28 februari 2014 (16.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.