Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG2014) gepubliceerd. De nieuwe regeling heeft tot doel regionale investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen.

De regeling zal binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad van de provincie Groningen. De regeling treedt vanaf 15 oktober 2014 in werking. Het aanvraagformulier en meer informatie over de regeling zullen in de week van 15 oktober gepubliceerd worden.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen en grote ondernemingen in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen. De Eemsdelta omvat het grondgebied van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. De ‘Zernike-campus’ wordt gedefinieerd als het gebied in de gemeente Groningen waarvan de postcode begint met 9747.

Voor het mkb komen de volgende projecten tot initiële investering en/of tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

 • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • fundamentele wijzigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • uitbreidingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen.

Voor grote ondernemingen komen de volgende projecten tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

 • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen.

De maximale subsidie voor een project bedraagt € 7,5 miljoen. Het subsidieplafond voor aanvragen die worden ingediend tijdens het eerste tijdvak bedraagt € 10 miljoen. Het totale subsidieplafond voor de gehele looptijd van de regeling bedraagt € 40 miljoen.
Aanvragen kunnen vanaf 15 oktober 2014 worden ingediend bij de provincie Groningen.

Regio

 • Delfzijl
 • Eemsmond
 • Groningen
 • Loppersum
 • Appingedam