De provincie Noord-Holland heeft de eerder deze week door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 gepubliceerd op haar website.

Het doel van de regeling – die pas officieel in werking zal treden na publicatie in het Provinciaal Blad – is Noord-Hollandse mkb-ondernemers te stimuleren tot speur- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie.

De regeling wordt namens de provincie Noord-Holland uitgevoerd door de provincie Flevoland. Flevoland kent al jaren een vergelijkbare regeling en beschikt daardoor over relevante ervaring en expertise.

Individuele kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie. Een kleine onderneming heeft minder dan 50 werknemers, een middelgrote onderneming minder dan 250 werknemers.

Subsidie kan worden verstrekt voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat valt binnen de categorie experimentele ontwikkeling, gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie.

De subsidie bedraagt 30% (kleine onderneming) of 25% (middelgrote onderneming) van de subsidiabele kosten en varieert van minimaal € 20.000 tot maximaal € 200.000. Het voor 2014 en 2015 beschikbare subsidiebudget bedraagt bijna € 2 miljoen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de provincie Flevoland en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Zie hier voor meer informatie.