Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling subsidies kennis en innovatie Noord-Holland Noord 2014 vastgesteld.

Vanuit de nieuwe, nog te publiceren regeling zal subsidie beschikbaar komen voor:

– kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing; en

– het benutten van de creatieve industrie bij kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing.

Het subsidieplafond voor 2014 is vastgesteld op € 550.000, waarvan € 500.000 voor kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing en € 50.000 voor het benutten van de creatieve industrie bij kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing.

De regeling en het subsidieplafond zullen binnenkort worden gepubliceerd in het provinciaal blad van Noord-Holland.