Het maximale subsidiepercentage binnen het project ‘Duurzaam Agrarisch Ondernemen Food Valley’ is verhoogd van 35% naar 40% van de subsidiabele kosten.

Binnen het project is subsidie beschikbaar voor het realiseren van innovaties en/of duurzaamheidsmaatregelen bij minimaal vijftien veehouderijbedrijven in de Regio Food Valley. In aanmerking komen ondernemers uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Te ondersteunen maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op emissiearme stalsystemen, dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en diergezondheid, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing. Alleen bovenwettelijke maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. De gemeente Barneveld stelt aanvullend financiële middelen en uren beschikbaar voor bedrijven die energiemaatregelen nemen.

De subsidie bedraagt maximaal € 35.000 per project.

Zie hier voor meer informatie:

Regio

  • Ede
  • Nijkerk
  • Renswoude
  • Rheden
  • Scherpenzeel
  • Veenendaal
  • Wageningen
  • Barneveld