Geplaatst: 03/08/2023

Land- en tuinbouwbedrijven die werken aan preventieve en niet-chemische maatregelen om de geïntegreerde gewasbescherming op het bedrijf te verbeteren, kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen voor een deel van de kosten. De subsidie bestaat uit twee onderdelen, voor één ervan kan een aanvraag worden gedaan. Dat meldt de RVO.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Bij het ene onderdeel vraagt een ondernemer subsidie aan voor innovatieprojecten. Bij het andere voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen voor één van beide onderdelen een subsidie aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 29 september. RVO.nl verdeelt het totale subsidiebudget op volgorde van binnenkomst.

Ondernemers krijgen subsidie voor onderzoeksprojecten die meehelpen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Deze projecten moeten zich richten op de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen. Voor een innovatieproject dient minimaal 10.000 euro subsidie te worden aangevraagd, exclusief btw. Het maximale bedrag dat wordt toegekend bedraagt 125.000 euro.

De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Link:

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming (rvo.nl)