Het Mediafonds (SNCO), het Nederlands Filmfonds (FNF) en CoBO organiseren voor de viertiende keer KORT!. Binnen KORT! krijgen nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland en Vlaanderen de kans om korte fictiefilms te maken. KORT! is een onderdeel van het Deltaplan Talent, een samenwerkingsverband tussen het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds, CoBO en de publieke omroep.

Subsidie is beschikbaar voor tien korte fictiefilms met een lengte tussen 5 en 10 minuten (maximaal € 73.500 per film). Ook animatiefilmprojecten kunnen deelnemen. Deze krijgen een productieperiode van maximaal 18 maanden.

Een aanvraag kan worden ingediend door een ervaren, in Nederland gevestigde producent. Elke producent mag maximaal drie projectaanvragen indienen. Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Regisseurs die reeds drie keer een Kort! hebben gemaakt kunnen zich vijf jaar na de laatste deelname weer opnieuw aanmelden.

De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s, waarbij scenario’s met Nederlandstalige dialogen en narratieve films met een eigentijds onderwerp en voor een volwassen publiek de voorkeur hebben. Er wordt ook gekeken naar de filmische potentie van het scenario, de creativiteit en durf van de makers. Verder is een regievisie verplicht.

Aanvragen kunnen tot en met 19 november 2013 (17.00 uur) worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. De uitslag wordt bekendgemaakt op 17 januari 2014.

Zie voor hier voor meer informatie: