Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben het startsein gegeven voor de Stimuleringsregeling duurzame initiatieven in de Rotterdamse haven (DIRH). Doel van de nieuwe regeling, die voortvloeit uit de onderhandelingen over de haventarieven, is het stimuleren van projecten in het Rotterdamse havengebied die bijdragen aan verduurzaming van de havenlogistiek van het Rotterdamse haven- en industrieel complex. Het gaat met name om de verduurzaming van het achterlandvervoer.

Voor de regeling, die zal lopen tot en met 2014, is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. In aanmerking voor ondersteuning komen samenwerkingsverbanden die bestaan uit twee of meer ondernemingen, waarvan ten minste één onderneming operationeel is binnen het Rotterdamse haven- en industrieel complex en ten minste één onderneming gerelateerd is aan het goederen achterlandvervoer. De bijdrage is maximaal 30% van de projectkosten.

Aanvragen kunnen tijdens twee tenderperiodes worden ingediend bij Havenbedrijf Rotterdam. De tenderperiodes lopen van 3 juni 2013 tot en met 30 augustus 2013 en van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2014.

Voor de eerste tenderperiode worden projectvoorstellen gevraagd die logistieke oplossingen bieden gericht op efficiencyverbetering. Bij efficiencyverbetering kan gedacht worden aan reductie van wachttijden en turn-around time, shuttle services over spoor en water, verhoging van de beladingsgraad over spoor, weg en water en integratie en ontsluiting van logistieke informatie en systemen. Aanvragen worden door een expertgroep gerangschikt aan de hand van de tenderdoelstelling.

Kijk hier voor meer informatie.