Je hebt een concreet circulair businessplan voor je maakbedrijf dat je wilt realiseren, je hebt samenwerkingspartners, maar je mist nog (een deel van de) financiering. Is dit je situatie, dan kun je een beroep doen op het Stimuleringsfonds. Het fonds is één van de instrumenten van het project Circulaire Fabrieken, waarmee we de versnelling naar circulair ondernemen stimuleren.

Het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken sluit op 30 november 2022.

Voor wie
Maakbedrijven in de Cleantech Regio met een goed onderbouwd circulair businessplan.

Waarvoor
De subsidie is bedoeld voor het verduurzamen van een productieproces. Het circulair businessplan kan betrekking hebben op verschillende fases in de productie en kan ook gericht zijn op verschillende tredes van de R-ladder. Het kan gaan om bij voorbeeld: circulair ontwerp, modulariteit, levensduurverlenging, onderhoud, hergebruik, recycling of retourlogistiek.

Maximale subsidie
Een aanvrager kan via het Stimuleringsfonds een bijdrage ontvangen voor 50% van de kosten tot maximaal € 200.000 euro.

Tijdlijn
Deadline indiening aanvragen: 30 november 2022
Beoordeling bekend uiterlijk: 21 december 2022

Voorwaarden*
• Het bedrijf dat de aanvraag indient moet gevestigd zijn in de Cleantech Regio, dit betreft de volgende gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
• Voor indiening moet de aanvraag afgestemd zijn met het projectteam Circulaire Fabrieken (vanderwesterlaken@kplusv.nl)
• Ingevuld aanvraagformulier dat door de organisatie beschikbaar is gesteld, met daarin in ieder geval:
o Duidelijk geformuleerde investeringsvraag
o Gewenste sprong die de aanvrager wil maken

• Een vormvrij projectplan waarin minimaal de volgende onderwerpen worden beschreven:
o Aanleiding en probleemstelling
o Doelstelling
o Activiteiten, effecten en resultaten
o Kosten

• Beschrijving op welke manier het productieproces meer circulair wordt gemaakt, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat op tenminste 1 van de tredes van de R-ladder een substantiële investering wordt gedaan om productieprocessen meer circulair in te richten. Hierbij sluit het productieproces aan op overige bedrijfsprocessen en wordt de levensduur van productiemiddelen verlengd en/of er wordt in het productieproces efficiënter en effectiever gebruik gemaakt van de grondstoffen.

• Beschrijving van hoe het meer circulair maken van het productieproces wordt gedemonstreerd andere ondernemingen, te bepalen op basis van de kwaliteit van de demonstraties en het bereik bij de doelgroep.

• Een begroting in het format dat door de organisatie beschikbaar is gesteld, waaruit blijkt:
o Waaruit de kosten bestaan (kosten derden en/of personeelsuren)
o Dat er een dekking is van minimaal 50 procent cofinanciering
o Begin- en einddatum

• Projectperiode is in principe 12 maanden. In overleg kan deze doorlooptijd verlengd worden met een beperkt aantal maanden.

• Afhandeling geschiedt op basis van inhoudelijke kwaliteit van het project (tender). Indien er meerdere aanvragen zijn met een gelijke score volgt er een loting.

Link:

Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken open – Circulaire Fabrieken