Staatssecretaris Dijksma (EZ) gaat de garnalenvissers ondersteunen bij investeringen op het gebied van duurzame visserij.

Garnalenvissers hebben het op dit moment moeilijk. Sinds begin dit jaar mogen ze vanwege natuurregelgeving op minder plekken vissen. Volgens de vissers zitten uitgerekend op die beschermde plekken veel garnalen. Dijksma stelt daarom € 1,2 miljoen beschikbaar voor het verwezenlijken van een gezonde en economisch duurzame garnalenvisserij. De investeringsmaatregelen zijn onderdeel van het Masterplan garnalenvisserij en worden gefinancierd vanuit het Europees Visserijfonds (EFMZV).

Vanaf 1 april 2014 kunnen vissers een bijdrage aanvragen voor de aanschaf van modern vistuig, koelsystemen en sorteersystemen. De hoogte van de subsidie is 40% van de kosten van de investering, met een maximale bijdrage van € 7000 voor vistuigen, € 15.000 voor sorteersystemen en € 24.000 voor koelsystemen. Voorwaarde is wel dat de vistuigen duurzaam moeten zijn. Dat wil zeggen dat ze voor minder bodemberoering en bijvangsten moeten zorgen.

Daarnaast stelt het kabinet nog eens € 1,5 miljoen beschikbaar voor proefprojecten van vissers waardoor ervaring kan worden opgedaan met de aanlandplicht (het verplicht aan land brengen van bijvangst). Eerder nog mocht ongewenste vangst terug in zee worden geworpen, maar dat mag van de Europese Unie niet meer. Deze nieuwe regels brengen echter wel extra kosten en rompslomp met zich mee. In 2013 heeft Dijksma al een bedrag van € 3 miljoen vanuit het Europees Visserijfonds beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit soort proefprojecten.

Op dit moment worden de projecten die in 2013 door de vissers werden ingediend, beoordeeld. De projecten richten zich onder meer op het voorkomen van ongewenste bijvangsten door het gebruik van andere netten, camera’s aan boord of de vermarkting van die bijvangsten. Eind maart wordt bekend gemaakt welke projecten worden gehonoreerd.

Zie hier voor meer informatie.