Geplaatst: 06/07/2023

Het Nationaal Groeifonds heeft besloten tot een voorwaardelijke honorering van het programma BioBased Circular. In de komende 8 jaar worden binnen dit programma nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere verpakkingen, bouwmaterialen, textiel en coatings met daarbij plantaardige koolstofverbindingen als basis.

In plaats van fossiele grondstoffen wordt gebruik gemaakt van organische massa uit de landbouw, uit de bosbouw en het groenbeheer en uit reststromen uit de voedingsindustrie. Om dit mogelijk te maken moet nog een aantal technologische hobbels worden genomen. Via BioBased Circular wordt het onderzoek naar mogelijke toepassingen op verschillende manieren gefaciliteerd.

De landbouw- en voedingssector, de bosbouwsector en recyclingbedrijven gaan nauw samenwerken met de chemische industrie. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en aangepaste regelgeving. In het ontwerp van de nieuwe producten is volledige circulariteit een voorwaarde. Daarmee wordt CO2 uit de lucht voor langere tijd opgeslagen in materialen.

De eerste fase van Biobased Circular wordt voorwaardelijk toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds, en er is een reservering gemaakt voor de tweede fase. De initiatiefnemers, Het voorstel is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingediend namens de initiatiefnemers. Meer dan 125 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hun steun uitgesproken. Met het voorstel is in totaal 858 miljoen gemoeid, waarvan 338 miljoen potentieel wordt gedragen vanuit het Nationaal Groeifonds.

bron: Topsector Agri & Food, 30/06/2023