Binnen het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een nieuwe tender geopend voor innovatieve oplossingen voor slimmere landbouwinspecties.

De tender ‘Satellietdatagebruik bij inspecties’ is een samenwerking van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Netherlands Space Office (NSO). Het NSO stelt in totaal € 140.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe inspectiemethodieken op basis van satellietdata.

Er worden projecten gezocht die de NVWA helpen bij efficiëntere en effectievere inspecties. Projecten moeten betrekking hebben op de subthema’s ‘Vanggewas, ‘Plas-Dras’ of ‘Uitgestelde maaidatum’. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2).

Geïnteresseerde ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2015 (17.00 uur) een offerte indienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw proces, product of dienst. Er is voor deze eerste fase een budget van € 40.000 beschikbaar, met een maximum van € 10.000 per project. Voor de tweede fase is een bedrag beschikbaar van € 100.000, met een maximum van € 40.000 per project.

Informatiebijeenkomst
Op 8 juni zal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht een speciale informatiebijeenkomst over de tender plaatsvinden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar: info@spaceoffice.nl.

Kijk hier voor meer informatie over de tender en informatiebijeenkomst op:

Over SBIR
Via het Small Business Innovation Research Programma benut de overheid de innovatiekracht, creativiteit en het ondernemerschap in het bedrijfsleven voor het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt het bedrijfsleven gestimuleerd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.