Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe oproep gedaan vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). Het doel van het Small Business Innovation Research Programma is een impuls te geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

In het kader van de oproep ‘Flexibilisering Nederlandse Gassamenstelling’ wordt ondernemers gevraagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die het particulieren en bedrijven mogelijk maken efficiënt, flexibel en veilig gas te kunnen gebruiken bij toekomstige veranderingen in gassamenstelling. Het gaat hierbij om de toekomstige verandering van zowel het hoogcalorische gas (H-gas) als het laagcalorische gas (G-gas).

Ondernemers kunnen tot en met 31 juli 2013 (17.00 uur) projectvoorstellen indienen bij Agentschap NL. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1), waar in totaal € 400.000 voor beschikbaar is.

Op dinsdag 28 mei vindt er in het Beatrixgebouw te Utrecht een informatiebijeenkomst plaats over de oproep.

Zie hier voor meer informatie over de oproep.