Deze subsidie is voor landbouwondernemers uit alle landbouwsectoren. Heeft u een goed idee om de landbouwsector vooruit te helpen? Of bent u juist op zoek naar verdieping? Investeer dan in uw bedrijf en in uw sector door met andere landbouwondernemingen kennis en kunde te ontwikkelen en te delen via een praktijknetwerk.

In 2013 kunt u alleen subsidie aanvragen voor Kleine praktijknetwerken. Dit kan van 1 maart tot en met 28 maart 2013. Een project mag maximaal 1,5 jaar duren in plaats van 2 jaar.

Er is extra budget beschikbaar gesteld voor projecten waarvan minimaal de helft van de deelnemers in het samenwerkingsverband zijn gevestigd in de Veenkoloniën. Meer informatie vindt u links in het menu onder Voowaarden – Aanvragen uit de Veenkoloniën.

Thema’s openstelling

Het doel van het project moet aansluiten bij één of meer van de volgende thema’s:

– Klimaatverandering
– Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer
– Hernieuwbare energie
– Biodiversiteit

Uitleg over deze thema’s kunt u vinden links in het menu onder Voorwaarden – Thema’s openstelling.

Kleine praktijknetwerken
Subsidieplafond € 2.800.000, waarvan € 1.000.000 voor praktijknetwerken uit de Veenkoloniën.

Doelgroep Landbouwondernemingen
Minimum aantal deelnemers 2
Maximale subsidie per aanvraag € 40.000
Subsidiepercentage 80%
Duur van het project 1,5 jaar
Doel van het project

1. Kennisontwikkeling door kennisuitwisseling in de landbouwsector.
2. Verkrijgen, vergroten en verspreiden van kennis op het gebied van klimaatverandering, hernieuwde energie, kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (grond- en oppervlaktewater),
biodiversiteit.

Relatienummer nodig voor aanvragen subsidie

Alle deelnemers aan het samenwerkingsverband hebben een relatienummer nodig om deze subsidie aan te kunnen vragen. Bent u deelnemer en heeft u nog geen relatienummer?  Vraag deze dan direct aan bij het DR-Loket. Dit kan ook al voor de openstelling van de subsidie.