Het geld wordt via investeringsmaatschappij Inkef Capital als durfkapitaal verschaft aan startende bedrijven in de kenniseconomie en als leningen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Hiermee wordt ingespeeld op de grote vraag naar financiering van het mkb. De leningen worden verhandeld in de vorm van obligaties.

Het pensioengeld dat Inkef Capital investeert in start-ups met vernieuwende ideeën en technologieën, draagt niet alleen bij aan het rendement voor de pensioendeelnemers van ABP, maar ook aan de ontwikkeling van de hoogwaardige kenniseconomie, aldus ABP. Bij de oprichting in 2010 ontving de investeringsmaatschappij ook al € 100 miljoen van ABP. Dit heeft geleid tot succesvolle investeringen in bedrijven als Profibix, ViCentra en NPEX.

Pensioenfondsen werden de afgelopen jaren al meerdere malen door de overheid en belangenclubs uit het bedrijfsleven opgeroepen meer geld in de Nederlandse economie te steken.

Voor meer informatie zie hier.