Vanuit het regionaal economisch beleid gaat de provincie Overijssel € 7 miljoen investeren in verduurzaming en innovatie binnen de agro & foodsector. Het geld zal worden ingezet voor de opschaling van kansrijke initiatieven, innovatie en de ontwikkeling van cross-overs met de sectoren energie & biobased, hightech systemen, humane gezondheid, natuur & landschap, en vrijetijdseconomie. Voor de uitvoering is het Uitvoeringsprogramma Agro & Food Overijssel 2013-2015 opgesteld.Van het totaalbudget van € 7 miljoen is € 1 miljoen bestemd voor een vervolg op het bestaande instrument Agro-kennisvouchers, dat zal worden doorontwikkeld tot een instrument dat de ambities van het Uitvoeringsprogramma Agro & Food dient. De vernieuwde kennisvoucherregeling zal worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel.

Een bedrag van € 4,5 miljoen is gereserveerd voor het instrument proof of conceptontwikkeling. Dit instrument wordt uitgewerkt op basis van de bestaande pMJP landbouwketeninnovatieregeling. Bij proof of conceptontwikkeling wil de provincie er echter niet vanzelfsprekend vanuit gaan dat subsidie de manier is om een goede business case verder te helpen.

Ten slotte wordt € 1,5 miljoen gestoken in de uitvoering van het programma en versterking van de agro & foodkennis bij de Overijsselse innovatieloketten.

Zie voor meer informatie: www.overijssel.nl/sis/16301315534933.pdf en: issuu.com/provicieoverijssel/docs/uitvoeringsprogramma_agro_food