Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het budget voor bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden verhogen van € 600 miljoen naar € 900 miljoen. Een deel daarvan is bestemd voor de Faciliteit ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO) en voor een nieuw op te zetten Fonds opkomende markten (FOM-OS). Dat is bekendgemaakt tijdens de conferentie ‘Ontwikkelingssamenwerking in bedrijf’ van de ministeries van Buitenlandse Zaken en EL&I en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Onderdeel van de verhoging is een budget van € 275 miljoen om de komende vijf jaar samen met Nederlandse bedrijven de voedselveiligheid en het watermanagement in ontwikkelingslanden te verbeteren. Het geld voor deze publiek-private samenwerking komt uit het eigen budget voor Ontwikkelingssamenwerking.

FOM en ORIO
Knapen zet ook een fonds van € 55 miljoen op voor mkb-ondernemingen die in ontwikkelingslanden willen investeren (het zogenaamde nieuwe Fonds opkomende markten). Het fonds moet bijdragen aan vergroting van de zelfredzaamheid van de landen. Verder komt er een pilot met vouchers voor het mkb om het bedrijfsleven te stimuleren meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen in ontwikkelingslanden.
Tot slot wordt het budget voor de Faciliteit ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO) met € 40 miljoen verhoogd naar € 180 miljoen en wordt de aanvraagprocedure eenvoudiger door in de aanbesteding zowel het ontwerp als de bouw en exploitatie van wegen en bruggen te combineren.