Binnenkort worden tenders gepubliceerd voor TKI EnerGO onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten.

Voor 2014 is er een budget van € 6 miljoen beschikbaar voor de EnerGO-tenders.

Openstellingen 2014

De tweede tender EnerGO vindt plaats in de zomer en zal vooral gericht zijn op de twee programmalijnen:

– Programmalijn 1: Duurzame Compacte Conversie;
– Programmalijn 2: Compacte Opslag.

Deze tender sluit aan op de meerjarige programmering van deze onderwerpen die nu wordt voorbereid. TKI-EnerGO stimuleert en faciliteert de consortiumvorming van relevante partijen die bereid zijn te investeren in de benodigde innovaties op deze onderwerpen. Geïnteresseerde partijen kunnen daarvoor nu al contact opnemen met TKI EnerGO.

De eerste tender EnerGO zal zich richten op drie van de vijf programmalijnen, namelijk:

– Programmalijn 3: Regeling Energieprestatie & Control;
– Programmalijn 4: Multifunctionele Bouwdelen;
– Programmalijn 5: Energie opwekking, distributie en opslag op Gebiedsniveau.

Het is de verwachting dat de openstelling in maart zal worden gepubliceerd en dat de deadline voor het indienen van voorstellen rond 15 mei 2014 zal liggen.

Toekenningen 2013
Op basis van de openstellingen van vorig jaar gaan er acht nieuwe projecten van start. Informatie over deze projecten komt binnenkort op de site van TKI EnerGO. Voor het samenwerkingsverband tussen TKI-EnerGO en TKI-Solar: ZEGO (Zonne Energie in de Gebouwde Omgeving) starten vier nieuwe projecten, ook daarover volgt later meer informatie.

TKI-toeslag
TKI EnerGO roept samenwerkingsprojecten van bedrijven en kennisinstellingen op om relevante projecten aan te melden. Het kan ook gaan om projecten die al zijn gestart maar nog doorlopen in 2014 of daarna.

MIT-regeling 2014
TKI EnerGO meldt tot slot dat de MIT-regeling in 2014 weer ruimte zal bieden voor twee soorten van projectvoorstellen:

– technische haalbaarheidstudies: een subsidie van 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000;
– uitvoering van R&D-samenwerkingsprojecten: een subsidie van 30% van de subsidiabele kosten voor industrieel en experimenteel onderzoek voor private samenwerking van minimaal twee mkb-bedrijven. Dit jaar zullen deze voorstellen worden beoordeeld via een kwalitatieve ranking. De criteria zijn: vernieuwing (30%), economische waarde (30%), samenwerking (30%) en cross-sectoraal (10%).

De verwachting is dat de MIT-openstelling eind februari zal worden gepubliceerd.