Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden, onderdeel van de regeling Maatregelen van gemeenschappelijk belang. De openstelling heeft alleen betrekking op gebieden in Zeeland en Noord-Holland.

Er is een totaalbudget van € 731.000 beschikbaar. Per visserijgebied is een afzonderlijk subsidieplafond vastgesteld. Voor Zeeland is dit € 546.000, voor Noord-Holland € 185.000.

De te subsidiëren projecten dienen te passen binnen de ontwikkelstrategieën van deze visserijgebieden. De aanvraagperiode loopt van 1 mei tot en met 28 mei 2014.

Over de regeling
Het doel van het onderdeel Maatregelen van gemeenschappelijk belang van de Regeling LNV-subsidies (LNV) is het stimuleren van het innovatieve vermogen van de visserijsector, het stimuleren van de samenwerking binnen de sector en het bevorderen van de kwaliteit en het rendement of de ontwikkeling van nieuwe markten voor visserijproducten.