ERA-Net Transport III (ENTIII) opende eind april 2013 een call voor het Flagship ‘Future Travelling’. De call richt zich op het stimuleren van groene, slimme, veilige, gebruikersvriendelijke, efficiënte en geïntegreerde manieren van reizen. Aan deze grote Europese call doen 11 landen/regio’s mee. Het gezamenlijk budget is 10 miljoen euro.

Mogelijkheden voor samenwerking

 

Nederland neemt niet met budget deel aan de call. Daarom is er voor Nederlandse partners geen financiering. Deelname voor Nederlandse partijen kan toch interessant zijn. Een al gepland nationaal project kan wellicht onderdeel worden van een Future Travelling transnationale samenwerking. Ook een kleinere, niet betaalde deelname in een consortium is interessant. In die zin dat het interessante transnationale resultaten en ervaringen oplevert voor Future Travelling-onderwerpen en -RDI-projecten.

 

Voorlichtingsbijeenkomst en netwerken

Op donderdag 13 juni 2013 vindt in Brussel het ‘ERA-NET Future Travelling Event’ plaats. Dit is een gecombineerde voorlichtings- en partnernetwerkbijeenkomst.

Wat is Era-Net

ERA-NET is een instrument van de Europese Commissie binnen het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Doel van een ERA-NET is afstemming van onderzoeksprogramma’s in de nationale lidstaten, en stimuleren van de samenwerking tussen nationale research councils en onderzoeksfinanciers. Deelnemende landen en regio’s zorgen samen voor de financiering van de projecten.

Meer informatie: