Vanaf 1 september 2014 kunnen mkb-bedrijven tijdelijk weer subsidie aanvragen voor innovatieprojecten in het kader van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland, mkb-subsidies.

Hiervoor is een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor geheel Zuid-Nederland (de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).

De innovatiesubsidie is bedoeld voor MKB die nog dit jaar willen starten met innovatieve en risicovolle ontwikkelingstrajecten (product, markt of dienst) die leiden tot een betere concurrentiepositie.

Naar verwachting snel overtekend
Het budget van € 9 miljoen is afkomstig uit vrijgevallen middelen, zo blijkt uit informatie van NV Industriebank LIOF.

Men verwacht dat het budget al op de eerste dag van openstelling overtekend zal worden en raadt geïnteresseerden aan hun aanvraag dus al meteen op 1 september in te dienen bij Stimulus Programmamanagement in Eindhoven.

Als het budget op de eerste dag overtekend wordt, zal er geloot worden tussen de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen.

Zie hier voor meer informatie.