Op 11 maart 2014 zal de lancering van het nieuwe onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen plaatsvinden (zie ook ons bericht van 29 augustus 2013: “Nieuw onderzoeksprogramma winstgevend maken duurzame businessmodellen”).

Het programma is een initiatief van ondernemersvereniging De Groene Zaak, wetenschapsnetwerk Het Groene Brein en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). Binnen het programma wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het winstgevend maken van duurzame businessmodellen. De partijen willen met dit programma de ontwikkeling van duurzaam ondernemen in Nederland versnellen.

In het programma wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan praktische toepassing bij bedrijven. Deze combinatie van funderende kennis en een nieuw, concreet bruikbaar arsenaal aan duurzame businessmodellen leidt tot impact op het vlak van biodiversiteit, werkgelegenheid en CO2-besparing in verschillende sectoren. Onderzoek vindt plaats in de sectoren mobiliteit, zorg en energie.

Het programma definieert vijf clusters van kennisvragen die de basis vormen voor een zogenoemde call for proposals van NWO die begin april 2014 wordt gepubliceerd. Wetenschappers kunnen samen met de cofinanciers consortia gaan vormen en tot samenhangende onderzoeksvoorstellen komen.

Het programma heeft een budget van € 2 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen afkomstig van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (NWO-MAGW). De volgende tien partijen zijn zowel inhoudelijk als financieel betrokken: Alliander, het ministerie van Economische Zaken, Phusis, TNO, Tendris, NEVI, Stichting Natuur & Milieu, provincie Zeeland en het Octrooicentrum Nederland.

Zie hier voor meer informatie.