De Subsidieregeling noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit 2013 treedt in werking met ingang van 1 juni 2013. Met de inwerkingtreding van de regeling zal de huidige Subsidieregeling noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit 2010 worden ingetrokken. Het doel van de NIOF 2013 is het stimuleren van strategische activiteiten van mkb-ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe om de marktsector in Noord-Nederland te versterken. Subsidie wordt verleend voor:
– ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen;
– verhoging van inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces;
– deelname aan buitenlandse beurzen.

De subsidiepercentages en subsidieplafonds per onderdeel moeten nog worden vastgesteld. Eerder is al wel bekendgemaakt dat er voor de regeling een totaalbudget van € 8 miljoen beschikbaar zal zijn. De regeling zal worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Volgens het SNN kan de regeling op enkele punten nog iets worden aangepast. Het SNN verwacht medio mei alle benodigde informatie inclusief aanvraagformulieren op zijn website beschikbaar te stellen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Het SNN houdt op 23 mei 2013 een informatiebijeenkomst over de nieuwe NIOF en de aanstaande tender in het kader van de Verordening Transitie II en Pieken. De bijeenkomst, bedoeld voor subsidieadviseurs, bedrijvencontactfunctionarissen van provincies en gemeenten en de zogenoemde intermediaire organisaties, zal vanaf 15.00 uur plaatsvinden in het Hampshire Hotel in Groningen.