Nederlandse provincies en gemeenten maken de komende zeven jaar kans op € 1,4 miljard uit Brussel. Binnenkort zal het ministerie van Economische Zaken (EZ) de exacte budgetverdeling over de regio’s bekend maken, zo meldt Binnenlands Bestuur. In 2014 gaat er een nieuwe Europese subsidieperiode start. Deze periode zal lopen tot en met 2020. In vergelijking met de nu nog lopende subsidieperiode is er voor provincies en gemeenten in Nederland in de nieuwe periode aanzienlijk minder te halen. Voor de periode 2007-2013 kon Nederland wat betreft de zogeheten cohesiefondsen (EFRO, Interreg, ESF) een beroep doen op ruim € 2 miljard. Voor de aankomende subsidieperiode zal dat budget worden teruggebracht tot ongeveer € 1,4 miljard (zie ook ons bericht van 28 augustus 2013: “Nederland krijgt € 661 miljoen minder uit Structuurfondsen”).

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
De komende zeven jaar zal er vanuit Europa aan EFRO-gelden voor provincies en gemeenten in Nederland ongeveer € 500 miljoen beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting zal daar nog € 90 miljoen aan rijksgeld bijkomen. Over de verdeling van deze EFRO-gelden wordt op dit moment door Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland een grote strijd geleverd. Waarschijnlijk zal landsdeel West € 190 miljoen tot € 220 miljoen ontvangen. De andere drie landsdelen zouden het moeten doen met elk € 95 miljoen tot € 125 miljoen. Binnenkort zal staatssecretaris Dijksma (EZ) de definitieve verdeling bekend maken (zie ook ons bericht van 4 juli 2013: “Brief Dijksma over voorbereidingen nieuwe EFRO-programma’s”)

Interreg
Aan Interreg-middelen, bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling, is voor de Nederlandse regio’s vanuit Brussel ongeveer € 390 miljoen beschikbaar. Het Rijk draagt daar nog eens € 45 miljoen aan bij.

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Voor ESF-subsidies is de komende periode voor Nederland circa € 500 miljoen beschikbaar (zie ook ons bericht van 15 juli 2013: “Invulling ESF-programma 2014-2020 en voortgang programma 2007-2013”).