Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hanteert de volgende deadlines voor het indienen van aanvragen bij het Gamefonds, het TAX-videoclipfonds, de Deelregeling Activiteitenprogramma’s Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur en de Non-fictie transmedia regeling bekendgemaakt.

Gamefonds
Het doel van het Gamefonds is het bevorderen van de ontwikkeling van artistieke games. Tevens wordt met het fonds de samenwerking tussen animatoren, game-ontwikkelaars, kunstenaars, (culturele) instellingen en vormgevers bevorderd. Aanvragen kunnen tot en met 14 november 2013 worden ingediend.

TAX-videoclipfonds
Het doel van de het TAX-videoclipfonds is het geven van een impuls aan de artistieke kwaliteit van videoclips en het stimuleren en versterken van de samenwerking tussen beeldmakers en musici. Beeldmakers kunnen samen met een (pop)artiest, band, dj of producer een plan voor een videoclip indienen. Aanvragen kunnen tot en met 13 november 2013 worden ingediend.

Deelregeling Activiteitenprogramma’s Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur
Het doel van de Deelregeling Activiteitenprogramma’s Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur is het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit in architectuur, e-cultuur en vormgeving en het versterken van de maatschappelijke en economische meerwaarde van de sector vanuit een culturele invalshoek. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2013 worden ingediend.

Non-fictie transmedia regeling
Het doel van de Non-fictie transmedia regeling is het stimuleren van non-fictie transmedia producties met artistieke kwaliteit. Met een transmedia productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld via website, radio, televisie, sociaal netwerk, mobiele applicatie, een boek of een online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Aanvragen kunnen tot en met 20 november 2013 worden ingediend.

Voor meer informatie zie hier.