Regelingen 2016

Om sturing te geven aan de uitvoering van het  Operationeel Programma en vervolgens de doelstellingen te behalen zijn verschillende instrumenten (regelingen), uitgewerkt in een beleidsregel. In de beleidsregel staat beschreven wie, waarvoor en wanneer subsidie kan aanvragen. Het volledige programmabudget zal gedurende de looptijd van het programma geleidelijk uitgegeven worden.

2016

De managementautoriteit heeft het voornemen om in 2016 vijf regelingen open te stellen. Ten opzichte van 2015 zijn regelingen beperkt aangepast, waar mogelijk vereenvoudigd en in een enkel geval samengevoegd. De karakteristieken en opstellingsmomenten kunnen nog wijzigen. De verwachting is dat de nieuwe beleidsregel in februari 2016 definitief worden vastgesteld.

Op deze website wordt steeds de laatste stand van zaken weergegeven. Ook komen daar de komende tijd alle formats per instrument beschikbaar. Hieronder is een voorlopig overzicht weergegeven van de openstellingen.

Overzicht OP Oost regelingen 2016

Haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase (MIT)

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten, onderdeel haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase die uitgevoerd worden samen met Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) blijft bestaan in 2016. De subsidieregeling wordt niet meer gefinancierd met EFRO middelen. De uitvoering vindt plaats door de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk. Zodra meer bekend is zal dit onder andere via deze website worden gecommuniceerd.

Bron.